https://www.pionyr.cz
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Březová
zpět

Akce PAVOUK

12.11.2011

Je sobota 11. hodin dopoledne a na autobusovém nádraží v Březové se začínají scházet první odvážlivci rozhodnutí pokořit horolezeckou stěnu v domě dětí a mládeže v Sokolově.

Každý z 12 odvážlivců dostal zapůjčený sedací úvazek a pár dobrých rad, než se začnou zdolávat první metry stěny. Děti byly rozděleny do dvojic a krom lezení si vyzkoušely i jištění. Nad vším hemžením bděli instruktoři lezení, kteří opravovali chyby, a vypomáhali s jištěním. Děti se střídaly na různě obtížných částech stěny, a znovu a znovu se pokoušely dotknout se stropu místnosti, který ležel v 6 metrech, a zvítězit tak nad svým strachem z výšek a stěnou samotnou.

Rád bych touto cestou poděkoval domu dětí a mládeže v Sokolově za malou ochutnávku lezení, kterou nám tak umožnili získat nevšední zážitky.