https://www.pionyr.cz
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Březová

Co JE a co NENÍ Pionýr

ANO


 • Od roku 1990 procházíme supervizí rodičů, mnoha státních a kontrolních orgánů. Opakovaně jsme získali titul "Státem uznávaná organizace pro práci s dětmi a mládeží".
 • Nabízíme dětem možnost vyzkoušet si řadu životních situací "nanečisto".
 • Využitím hry rozvíjíme osobnost dětí. Zábava je pro nás prostředkem.
 • Našim vedoucím zajišťujeme kvalitní přípravu včetně vzdělávání s akreditací MŠMT.
 • Nabízíme prostor pro činnost mládeže i po ukončení základní školy.
 • Vedeme děti k tradičním hodnotám evropské civilizace bez vazeb na ideologie a náboženství.
 • V Pionýru dnes pracují stovky oddílů a klubů, probíhají schůzky, výpravy, tábory... Přesto se k názvu Pionýr stále váže mnoho předsudků a mýtů.

NE


 • Nejsme malí komunisti.
 • Nejsme součástí škol.
 • Nepatříme pod domy dětí a mládeže.
 • Nejsme výběrová organizace.
 • Nepracujeme pouze s dětmi ve věku 6-15 let.
 • Neděláme pouze letní tábory.
 • Nezanikli jsme v roce 1990.