https://www.pionyr.cz
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Březová


Vzdělávání

Každá činnost v Pionýru musí být zajišťována vedoucím – osobou, která se stará o organizaci schůzek, výletů a akcí, připravuje s dětmi program a zodpovídá za dění.

Skutečnost, že rodiče svěřují Pionýru děti do péče, s sebou nese velkou odpovědnost. Tu si velmi dobře uvědomujeme, cítíme ji vůči dětem, rodičům i veřejnosti obecně. Proto v Pionýru platí základní pravidlo: s dětmi mají pracovat lidé způsobilí, zkušení, s praxí. Být kvalifikovaným pro práci s dětmi u nás znamená mít potřebné předpoklady, schopnosti, znalosti a dovednosti. To se snažíme zajistit výběrem i stálým vedením k práci na sobě samých. Tato tradice provází pionýrské hnutí od jeho počátků.Vedoucí se pro úspěšnou práci s oddílem, klubem či na táboře připravují v celém systému vzdělávání, z hlediska obsahu rozděleném do těchto oblastí:

  • bezpečnost práce
  • hygiena, první pomoc
  • metodika práce
  • pedagogika
  • právní prostředí
  • psychologie