http://www.pionyr.cz
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Březová

Registrace pro rok 2016:

Registrační poplatek činí 300Kč a je nutno jej dodat i s registračním listem do 10. ledna 2016.

Registrační list pro členy zde