https://www.pionyr.cz
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Březová
Pionýrská skupina působí v našem městě Březová s více než 30 letou tradicí. Za tu dobu zažila spoustu změn, ale všechny události přestála a i dnes je to plně funkční skupina připravena předávat dětem mnoho užitečných zkušeností a znalostí. Je to stále se rozrůstající skupina dětí a mládeže, která má i přes dnešní moderní dobu stále zájem o zajímavou skupinovou práci a zábavu.


Čestný titul uznané organizace pro práci s dětmi a mládeží

Vyznamenání k 15. výročí Pionýra


Naše skupina v roce 2024:
Věkové složení:
Počet členů:
   
Do    9   let 
14
Od 10 do 12 let
4
Od 13 do 15 let
2
Od 16 do 18 let  
6
Od 19 do 26 let  
7
Nad   27 let   
25
   
Celkem 
58

V naší pionýrské skupině pracují s dětmi vedoucí a instruktoři řádně vyškolení a to absolvováním kurzů akreditovaných MŠMT.