https://www.pionyr.cz
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Březová


Být Pionýrem

Být opravdovým pionýrem, malým i velkým, vyžaduje více než jen členskou registraci. Je třeba ctít hodnoty zvané Ideály Pionýra, přijmout část odpovědnosti za svět kolem sebe, snažit se odvést své dílo, ať už jakékoli, co nejlépe.

Pionýr svým programem a činností usiluje o spojení přirozených dětských zájmů – mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit – s potřebami společnosti a rozvíjením dětského talentu i schopností. Současně se nezanedbatelně podílí na prevenci kriminality i dalších negativních jevů. Činnost pionýrských oddílů a skupin proto nutně spojuje přání a zájmy dětí s potřebami a požadavky na pozitivní využívání volného času dětí a mládeže a rozvoj osobnosti občana demokratické společnosti, v níž každý má svá práva, ale i určité povinnosti.

Mnozí, kteří prožijí dětství v dobrém oddíle, zůstávají i dále jako instruktoři či vedoucí. I pro ně je činnost v Pionýru výchovný proces, který formuje jejich postoje a hodnoty. A pro některé je opravdu dlouhodobý, protože práci v Pionýru berou jako celoživotní poslání. A i když z jejich zkušeností čerpají nové a nové generace dětí v oddílech, oni se stále učí a sami rozvíjejí. Kdo chce být opravdu pionýrem, nemůže ustrnout na místě, nesmí se bát problémů a těžkostí a čekat, až mu všechno spadne do klína.

"Pionýrství" - to je myšlenka všeho moderního, průkopnického, idea hledání, touhy po poznání. Pionýr je objevitel nových cest, směrů a také hlasatel pokrokových myšlenek. Přejeme si, aby každý, kdo byl (je) pionýrem, byl člověkem čestným, svobodným, samostatným, sebevědomím, spravedlivým, aktivním a solidárním ...